We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Rock'n'Troll

by Litvintroll

supported by
Nikolaj Š.
Nikolaj Š. thumbnail
Nikolaj Š. Oldie but goodie! Don't judge it by the cover, heavy riffs and bagpipes are strong with this one. Favorite track: Пахне чабор [The Air Is Fragrant With Thyme].
Lady Bellatrix
Lady Bellatrix thumbnail
Lady Bellatrix Slavic folk music at its best! Favorite track: Пан Манэліг [Herr Mannelig].
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      $7 USD  or more

     

1.
2.
Rock'n'Troll 05:43
Rock'n'Troll The inn is greeting us with beer, Filling mugs to the brim. Our friends await for us there, With tables full of food. Once we're done with the beer, We'll begin blowing our dudas. When it's time for us to die, Our hearts will not be sad. We'll wake all hell with our songs And dance in circles around the Satan, Pouring beer into our throats And playing dudas for the devils. This is like a bad dream, A horrible nightmare. How do we get away from here? We've been beset by the demons. My heart is beating against my chest Like a bird caged, Trouble follows trouble. Save me, my friends! Save me, my duda! Rock'n'Troll Карчма півам сустракае, Поўны келіх налівае. Тут чакаюць нас сябры, Ежы поўныя сталы. Калі піва мы дап'ем Дуды ў той жа час надзмем. Паміраць калі збярэмся Сумаваць ня будзе сэрца. Пекла песнямі абудзім, Вакол Д'ябла танчыць будзем, Піва ў глоткі заліваць І чарцям на дудах граць. Гэта быццам дрэнны сон, Гэта жудасны кашмар. Як нам уцячы адгэтуль Мы ў аблозе ў пачвар. Б'ецца сэрца птушкай у клетцы, За бядой ідзе бяда. Выратоўвайце сябры! Выратоўвай дуда!
3.
Oh, My Grove Green Oh, my grove, oh, my grove, Oh, my grove green. Why do you have no children, Oh my grove green? So the grove gave birth To a spruce and a birch grove thick. Once across that spruce grove Wandered two brothers. Timber they were hewing To build themselves a home. They thought what they built was a home, But it looked like a dungeon dark. “Oh, my brethren we shall not know A holiday from a workday. Oh, my brethren we shall not know Winter from summer.” Oh, my grove, oh, my grove, Oh, my grove green. Дуброва Ой дуброва, дуброва, Дубравачка зеляная. Ой і што ж ты, дуброва, Ды ня родзіш анічога. А зрадзіла дуброва Густы ельнік ды бярэзнік. Як па тым па ельнічку Ды два брахнейкі гулялі. Яны брусейка цясалі, Святлічаньку будавалі. Яны думалі святліца, Ажно цёмная цямніца. "Ой не будзем, браце, знаці, Калі святдзень, калі будзень. Ой не будзем, браце, знаці, Калі зіма, калі лета." Ой дуброва, дуброва, Дубравачка зеляная.
4.
5.
The Song About Trolls In the ancient Kryvian land Among forests and swamps There lived terrible evil trolls Who ate the local folk. In their fear, the folk hid inside their homes Once the moon appeared in the sky. And a traveler who lost his way in the night Was never to return home. Years passed and the folk became ever fewer. Everyone around lived in terror. But there was no way to kill the damned trolls May god of thunder Perun take them! Oh courageous knights, powerful heroes, Where have you wandered, Where have you been? If you only knew how many long years The people have lived in desperation And fear without you! Песня пра троляў На старажытнай крывіцкай зямлі Сярод лясоў і балот Жахлівыя злосныя тролі жылі І жэрлі мясцовы народ. Людзі баяліся, дома хаваліся Ў той час, калі месяц на небе з'яўляўся. І падарожнік, які заблукаў уначы, Дахаты ужо не вяртаўся. Годы праходзілі, людзей ўсё меншала. Ўсё наваколле ў жаху жыло. Троляў праклятых (каб іх Пярун узяў!) Ніякага сродка забіць не было. Рыцары мужныя, волаты дужыя, Дзе вы бадзяліся, дзе вы былі? Каб толькі ведалі вы, колькі год Людзі ў роспачы й страху Без вас пражылі.
6.
The Air Is Fragrant With Thyme How could I ever forget that night? …The sun was setting Beyond the forest like the Firebird, The forest was singing a gentle song, The air was fragrant with thyme… Light footsteps on the narrow path. A girl there is walking In a sparkling white headscarf, Strewn with stars she seems. The air is fragrant with thyme… I wish I could step up, stand and confess. Here is my happiness, near and clear, Wanted to call her But my voice would not speak. The air is fragrant with thyme… It is eleven years or maybe twelve Since my heart has ached For not having met her, The pangs just won't leave my heart alone. The air is fragrant with thyme… That time has hidden Beyond the faraway hills, It seems at times she is standing before me… I get outside and I begin to call. There is nothing but the silent vast. The air is fragrant with thyme… Пахне чабор Хiба на вечар той можна забыцца? …Сонца за борам жар-птушкай садзiцца, Штосцi спявае пяшчотнае бор, Пахне чабор, пахне чабор… Лёгкiя крокi на вузкай сцяжынцы. Дзеўчына ў белай iскрыстай хусцiнцы, Быццам абсыпана промнямi зор. Пахне чабор, пахне чабор… Выйсцi б насустрач, стаць i прызнацца. Вось яно блiзкае, яснае шчасце, Клiкнуць хацелася голас замёр. Пахне чабор, пахне чабор… Год адзiнаццаць, а можа дванаццаць Сэрца балiць, што не здолеў спаткацца, Сэрца нязменна хвалюе дакор. Пахне чабор, пахне чабор… Час той схаваўся за дальняй гарою, Здасца хвiлiнай яна прада мною… Выйду. Гукаю. Маўклiвы прастор. Пахне чабор, пахне чабор…
7.
Kupalinka Kupalinka, kupalinka, Dark is the night. Dark is the night, And where is your daughter? My daughter's in the garden. Roses she is weeding, Roses she is weeding, Her white hands are bleeding. Flowers she is plucking, Garlands she is weaving, Garlands she is weaving, Tears she is weeping. Купалінка Купалінка, купалінка, Цёмная ночка. Цёмная ночка, А дзе ж твая дочка. Мая дочка у садочку Ружу ружу поліць. Ружу ружу поліць, Белы ручкі коліць. Кветачкі рве, кветачкі рве, Вяночкі звівае. Вяночкі звівае, Слёзкі пралівае.
8.
Herr Mannelig Bittida en morgon innan solen upprann Innan foglarna började sjunga Bergatroliet friade till fager ungersven Hon hade en falskeliger tunga Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig För det jag bjuder så gerna I kunnen väl svara endast ja eller nej Om i viljen eller ej Eder vill jag gifva de gångare tolf Som gå uti rosendelunde Aldrig har det varit någon sadel uppå dem Ej heller betsel uti munnen Eder vill jag gifva de qvarnarna tolf Som stå mellan Tillö och Ternö Stenarna de äro af rödaste gull Och hjulen silfverbeslagna Eder vill jag gifva förgyllande svärd Som klingar utaf femton guldringar Och strida huru I strida vill Stridplatsen skolen i väl vinna Eder vill gifva en skjorta så ny den bästa I lysten att slita Inte är hon sömnad av nål eller trå Men virkat av silket det hvita Sådana gåfvor toge jag väl emot Om du vore en kristelig qvinna Men nu så är du det värsta bergatroll Af Neckens och djävulens stämma Bergatrollet ut på dörren sprang Hon rister och jämrar sig svåra Hade jag fått den fager ungersven Så hade jag mistat min plåga Пан Манэліг Аднойчы на світанку, Як сонца не ўзышло, І ня чуць было спеваў птушыных, Рыцара спаткала пачвара злая з гор - Дачка брудных троляў хлуслівых. Пан Манэліг, пан Манэліг, Каханым будзь маім Атрымаеш ўсе скарбы зямныя. Належаць буду я табе, А ты належаць мне. Адкажы мне толькі: “так” ці “не” Дванаццаць лепшых коней Атрымаеш ад мяне, Што гуляюць у горнай лагчыне. Ніколі не ляжала сядла на іх спіне І іх шпоры ніколі не білі. Дванаццаць водных млынаў Я падару табе Што стаяць паміж Ціла і Тэрна, Іх жорны медзяныя захопяць цябе, І іх колы аздоблены срэбрам. Шаблю залатую я падару табе. Чараўніцтвам яна абкавана. Ёй ты пераможаш ворагаў сваіх, Будзе слава табе і пашана Калі б царквой Хрыстовай Хрышчона ты была, Я бы ўзяў падарункі такія. А ты пачвара брудная і Д'ябла дзіця, Чэрці з пекла табе як радныя.” Пачварына пабегла ў пячору да сябе, У душы яе смутак і скруха: “Каб гэты рыцар годны застаўся пры мне, То прыйшоў бы канец ўсім пакутам..."
9.

about

Check sakramant.bandcamp.com if you want more
-------------------------------------------------------------------------------------

credits

released April 15, 2009

license

all rights reserved

tags

about

Litvintroll Minsk, Belarus

contact / help

Contact Litvintroll

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Litvintroll, you may also like: